Tirgus


Medea

Šeit jūs varat droši tirgoties ar jūsu priekšmetiem pret zelta monētām (Zen) vai spēļu bonusiem (Bonuses), jo pirms kāda priekšmeta iegādāšanas jūs varat izlasīt tā pilnu aprakstu, tāpēc esat apdrošināti no krāpniecības. Visas pārdošanas tirgū tiek apliktas ar 16% komisijas procentu.Atrastie priekšmeti
Kategorija
Priekšmets
Pārdevējs
Cena
Helms Exc. Dark Phoenix Helm 58 Bon.
Other 9 Bonuses 1.5 kkk Zen.
Other 9 Bonuses 1.5 kkk Zen.
Other 9 Bonuses 1.5 kkk Zen.
Other 9 Bonuses 1.5 kkk Zen.
Other 9 Bonuses 1.5 kkk Zen.
Armors Exc. Adamantine Armor 580 kk Zen.
Bows Exc. Sylph Wind Bow 41 Bon.
Other 50 Bonuses 10 kkk Zen.
Pants Exc. Princie Pants 15 Bon.
Helms Exc. Scale Helm 20 Bon.
Helms Exc. Rune Pad Helm 17 Bon.
Pants Exc. Gru Hill Pants +13 41 Bon.
Staffs Exc. Bloodangel Staff 35 Bon.
Pants Brave Pants 74.24 kk Zen.
Gloves Hades Gloves 6 Bon.
Boots Hades Boots 9 Bon.
Armors Hades Armor 1.48 kkk Zen.
Armors Grace Armor 12.16 kk Zen.
Helms Agnis's Adamantine Mask 22 Bon.
Boots Exc. Sylphid Ray Boots 58 Bon.
Armors Eternal Wing Armor 6 Bon.
Boots Brave Boots 29 Bon.
Boots Exc. Dark Steel Boots 19 Bon.
Pants Exc. Dark Steel Pants 19 Bon.
Armors Exc. Red Spirit Armor 10 Bon.
Bows Exc. Sylph Wind Bow 16 Bon.
Armors Exc. Plate Armor 58 kk Zen.
Swords Exc. Sword Dancer 6 Bon.
Wings Cape of Emperor 928 Bon.
Gloves Exc. Slayer Gloves (A) +15 232 Bon.
Gloves Exc. Red Wing Gloves +15 232 Bon.
Pants Corruption's Darkangel Magic Pants (B) +11 290 Bon.
Armors Exc. Slayer Red Wing Armor +13 116 Bon.
Pants Exc. Brass Pants +13 116 Bon.
Wings Cloak of Limit +13 232 Bon.
Wings Cape of Fighter +13 232 Bon.
Wings Cape of Fighter +13 232 Bon.
Wings Wings of Dragon +13 232 Bon.
Other 50 Bonuses 10 kkk Zen.
Other 50 Bonuses 10 kkk Zen.
Gloves Royal Gloves 23 Bon.
Pants Fidelity Pants 9 Bon.
Other Gemstone x27 23 Bon.
Boots Exc. Legendary Boots 4.64 kkk Zen.
Items Horn of Fenrir +Destroy 819 Bon.
Armors Exc. Gru Hill Armor 6 Bon.
Wings Wings of Curse 290 kk Zen.
Wings Wings of Curse 6 Bon.
Items Evis's Pendant of Wind 58 kk Zen.
Medea Prime