Statistika


SegaDragonPrime

Kopējā statistika
Servers
Sega x100
Servera statuss Online
Serveris online
1 year and 137 days
Klientu
160
Klientu par 24 stundām
206
Klientu par nedēļu
436
Klientu par mēnesi
734
Kontu
67,178
Personāžu
13,175
Ģildes
90
Versija
Season 18

Aktīvie aukcioni
241
Neaktīvie aukcioni
289
Kopā pārdots
1,473
Kopā nopirkts
1,473
Zen apgrozījums
136,065,030,177
Bonuses apgrozījums
73,355
Diennakts Zen apgrozījums
4,497,088,014
Diennakts Bonuses apgrozījums
540

Aktīvie aukcioni
0
Neaktīvie aukcioni
2
Kopā pārdots
18
Kopā nopirkts
18
Bonuses apgrozījums
3,804
Diennakts Bonuses apgrozījums
0

Castle Siege
Pils īpašnieks NuKe
Iekarošanas laiks
18:00 10.03.2024
Ciklu hronoloģija
  »  Ģildes reģistrēšana  «  
Piereģistrētās ģildes Peles kursors šeit
Diennakts Zen ieņēmumi 44,970,880
Diennakts Bonuses ieņēmumi 5
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Iecietinājuma stāvoklis
Iekarota (Zaudējums)
Uzbrukuma laiks
18:45 Trešdiena

Klases
Dark Wizards
1381 (10.48%)
Dark Knights
2069 (15.7%)
Fairy Elfs
1790 (13.59%)
Magic Gladiators
1057 (8.02%)
Dark Lords
1442 (10.94%)
Summoners
596 (4.52%)
Rage Fighters
454 (3.45%)
Grow Lancers
366 (2.78%)
Rune Wizards
322 (2.44%)
Slayers
856 (6.5%)
Gun Crushers
740 (5.62%)
White Mages
862 (6.54%)
Lemuria Mages
562 (4.27%)
Illusion Knights
942 (7.15%)

Atrašanās
Legends Arena
253 (1.92%)
Loren Market
100 (0.76%)
Lorencia
4,813 (36.53%)
Noria
1,012 (7.68%)
Elbeland
717 (5.44%)
Devias
2,309 (17.53%)
Dungeon
136 (1.03%)
Lost Tower
620 (4.71%)
Atlans
349 (2.65%)
Tarkan
657 (4.99%)
Icarus
259 (1.97%)
Aida
356 (2.7%)
Kanturu
482 (3.66%)
Karutan
204 (1.55%)
Acheron
322 (2.44%)
Swamp of Calmness
37 (0.28%)
Raklion
17 (0.13%)
Ferea
27 (0.2%)
Nixie Lake
4 (0.03%)
Deep Dungeon
109 (0.83%)
Swamp of Darkness
28 (0.21%)
Kubera Mine
23 (0.17%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
3 (0.02%)
Red Smoke Icarus
79 (0.6%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
57 (0.43%)
Kalima
6 (0.05%)
Land of Trial
8 (0.06%)
Loren
67 (0.51%)
Crywolf
102 (0.77%)
Vulcanus
19 (0.14%)

PK Līmenis
Commoner
13,060 (99.13%)
Warned
91 (0.69%)
Murder
6 (0.05%)
Phonoman
18 (0.14%)