Statistika


SegaDragonPrime

Kopējā statistika
Servers
Dragon x500
Servera statuss Online
Serveris online
176 days
Klientu
262
Klientu par 24 stundām
312
Klientu par nedēļu
664
Klientu par mēnesi
1,196
Kontu
67,681
Personāžu
9,684
Ģildes
84
Versija
Season 19

Aktīvie aukcioni
238
Neaktīvie aukcioni
581
Kopā pārdots
4,687
Kopā nopirkts
4,687
Zen apgrozījums
643,163,280,611
Bonuses apgrozījums
183,695
Diennakts Zen apgrozījums
19,000,001,327
Diennakts Bonuses apgrozījums
641

Aktīvie aukcioni
1
Neaktīvie aukcioni
12
Kopā pārdots
42
Kopā nopirkts
42
Bonuses apgrozījums
1,270
Diennakts Bonuses apgrozījums
0

Castle Siege
Pils īpašnieks Eternals
Iekarošanas laiks
16:30 21.04.2024
Ciklu hronoloģija
1. Ģildes reģistrēšana
  »  Sign of Lord vākšana  «  
Piereģistrētās ģildes Peles kursors šeit
Diennakts Zen ieņēmumi 190,000,013
Diennakts Bonuses ieņēmumi 6
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Iecietinājuma stāvoklis
Iekarota (Zaudējums)
Uzbrukuma laiks
18:45 Trešdiena

Klases
Dark Wizards
1081 (11.16%)
Dark Knights
1839 (18.99%)
Fairy Elfs
1209 (12.48%)
Magic Gladiators
697 (7.2%)
Dark Lords
947 (9.78%)
Summoners
395 (4.08%)
Rage Fighters
345 (3.56%)
Grow Lancers
283 (2.92%)
Rune Wizards
237 (2.45%)
Slayers
571 (5.9%)
Gun Crushers
482 (4.98%)
White Mages
479 (4.95%)
Lemuria Mages
341 (3.52%)
Illusion Knights
949 (9.8%)

Atrašanās
Legends Arena
109 (1.13%)
Loren Market
73 (0.75%)
Lorencia
4,367 (45.1%)
Noria
602 (6.22%)
Elbeland
574 (5.93%)
Devias
1,572 (16.23%)
Dungeon
109 (1.13%)
Lost Tower
545 (5.63%)
Atlans
308 (3.18%)
Tarkan
353 (3.65%)
Icarus
110 (1.14%)
Aida
179 (1.85%)
Kanturu
222 (2.29%)
Karutan
101 (1.04%)
Acheron
156 (1.61%)
Swamp of Calmness
14 (0.14%)
Raklion
6 (0.06%)
Ferea
2 (0.02%)
Nixie Lake
3 (0.03%)
Deep Dungeon
73 (0.75%)
Swamp of Darkness
9 (0.09%)
Kubera Mine
8 (0.08%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
10 (0.1%)
Red Smoke Icarus
58 (0.6%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
38 (0.39%)
Kalima
4 (0.04%)
Land of Trial
13 (0.13%)
Loren
10 (0.1%)
Crywolf
46 (0.48%)
Vulcanus
10 (0.1%)

PK Līmenis
Commoner
9,601 (99.14%)
Warned
66 (0.68%)
Murder
7 (0.07%)
Phonoman
10 (0.1%)