Impormasyon

Character Archon1109


Pangkalahatang Impormasyon
Guild
Guild
Master
Character
Archon1109
Klase
Magic Knight
Antas
400
Antas ng Master
600
Resets
101
Antas ng PK
Commoner (0)
Lokasyon
Deep Dungeon (29 x 226)
Lakas
32767
Liksi
32767
Sigla
31046
Enerhiya
32767
Utos
0
Biniling stats
0
Mga puntos na nakamit
230
Gens
Varent
Quests
298
Server
Prime
Status
Online

Imbentaryo

Mga nakamit

Impormasyon ng Account