Impormasyon

Character Naive


Pangkalahatang Impormasyon
Guild
Guild
Master
Character
Naive
Klase
Magic Knight
Antas
400
Antas ng Master
600
Resets
216
Antas ng PK
Commoner (0)
Lokasyon
Lorencia (146 x 141)
Lakas
32767
Liksi
32767
Sigla
32767
Enerhiya
30796
Utos
0
Biniling stats
0
Gens
Varent
Quests
291
Server
Prime
Status
Offline

Imbentaryo

Impormasyon ng Account