Thông tin

Nhân vật ARTI4


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
ARTI4
Chủng tộc
Magic Knight
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arena (182 x 17)
Sức mạnh
32767
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
32767
Năng lượng
30106
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
260
Gens
Varent
Nhiệm vụ
286
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản