Thông tin

Nhân vật AgilityWiz


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
AgilityWiz
Chủng tộc
Soul Wizard
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Ashy Aida (243 x 103)
Sức mạnh
9874
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
32767
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
319
Gens
Varent
Nhiệm vụ
301
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản