Thông tin

Nhân vật ChuperM


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
ChuperM
Chủng tộc
Soul Wizard
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Raklion (174 x 187)
Sức mạnh
9466
Nhanh nhẹn
32407
Thể lực
32205
Năng lượng
32407
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Gens
Varent
Nhiệm vụ
286
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thông tin tài khoản