Thông tin

Nhân vật Corsar


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
Corsar
Chủng tộc
Dimension Summoner
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
100
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Ashy Aida (126 x 30)
Sức mạnh
371
Nhanh nhẹn
20021
Thể lực
15783
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
100
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
299
Máy chủ
Sega
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản