Thông tin

Nhân vật DDager


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Nhân vật
DDager
Chủng tộc
Dragon Knight
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
100
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Elbeland (50 x 228)
Sức mạnh
32028
Nhanh nhẹn
17020
Thể lực
15025
Năng lượng
910
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Gens
Varent
Nhiệm vụ
16
Máy chủ
Antares
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thông tin tài khoản