Thông tin

Nhân vật DLDooM


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
DLDooM
Chủng tộc
Empire Lord
Cấp độ
125
Cấp độ Master
467
Resets
97
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (176 x 193)
Sức mạnh
32726
Nhanh nhẹn
14020
Thể lực
5520
Năng lượng
10024
Mệnh lệnh
70
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
100
Gens
Varent
Nhiệm vụ
251
Máy chủ
Sega
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản