Thông tin

Nhân vật Goldingen


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Nhân vật
Goldingen
Chủng tộc
Majestic Rune Wizard
Cấp độ
400
Cấp độ Master
520
Resets
100
Cập độ Sát Nhân
Warned (1)
Vị trí
Devias (216 x 61)
Sức mạnh
413
Nhanh nhẹn
27883
Thể lực
17331
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Gens
Varent
Nhiệm vụ
244
Máy chủ
Antares
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thông tin tài khoản