Thông tin

Nhân vật GrowUP


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
GrowUP
Chủng tộc
Master Slayer
Cấp độ
400
Cấp độ Master
274
Resets
3
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Land Of Trials (38 x 66)
Sức mạnh
5072
Nhanh nhẹn
2030
Thể lực
15
Năng lượng
510
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
33
Gens
Varent
Nhiệm vụ
139
Máy chủ
Dune
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản