Thông tin

Nhân vật Himeko


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Nhân vật
Himeko
Chủng tộc
High Elf
Cấp độ
400
Cấp độ Master
334
Resets
36
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Acheron (121 x 73)
Sức mạnh
1632
Nhanh nhẹn
7285
Thể lực
20
Năng lượng
1515
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
43
Gens
Normal
Nhiệm vụ
91
Máy chủ
Sega
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản