Thông tin

Nhân vật Hocok


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
Hocok
Chủng tộc
Luminous Wizard
Cấp độ
395
Cấp độ Master
430
Resets
43
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Elbeland (47 x 223)
Sức mạnh
20
Nhanh nhẹn
7000
Thể lực
1804
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
72
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
176
Máy chủ
Angel
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản