Thông tin

Nhân vật KhongThem


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Nhân vật
KhongThem
Chủng tộc
Dimension Master
Cấp độ
400
Cấp độ Master
384
Resets
33
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arena (185 x 21)
Sức mạnh
21
Nhanh nhẹn
3166
Thể lực
18
Năng lượng
28439
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Gens
Varent
Nhiệm vụ
81
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thông tin tài khoản