Thông tin

Nhân vật KhungLong


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
KhungLong
Chủng tộc
Magic Knight
Cấp độ
400
Cấp độ Master
527
Resets
92
Cập độ Sát Nhân
Vị trí
Sức mạnh
Nhanh nhẹn
Thể lực
Năng lượng
Mệnh lệnh
Điểm đã mua
Điểm thành tích
Gens
Nhiệm vụ
Máy chủ
Trạng thái