Thông tin

Nhân vật Kirito


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
Kirito
Chủng tộc
Shining Lancer
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
96
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Kubera Mine (236 x 92)
Sức mạnh
32767
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
11238
Năng lượng
200
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
117
Máy chủ
Antares
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thông tin tài khoản