Thông tin

Nhân vật LostinMU


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Nhân vật
LostinMU
Chủng tộc
Soul Wizard
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
100
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Atlans (24 x 17)
Sức mạnh
8438
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
32767
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
213
Gens
Normal
Nhiệm vụ
294
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản