Thông tin

Nhân vật Lypothymia


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
Lypothymia
Chủng tộc
Archmage
Cấp độ
341
Cấp độ Master
374
Resets
36
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (220 x 58)
Sức mạnh
250
Nhanh nhẹn
10000
Thể lực
1000
Năng lượng
19537
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
51
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
157
Máy chủ
Angel
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản