Thông tin

Nhân vật Maldini


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Nhân vật
Maldini
Chủng tộc
Fist Blazer
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Error (56 x 116)
Sức mạnh
32767
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
4000
Năng lượng
23278
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
250
Máy chủ
Antares
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thông tin tài khoản