Thông tin

Nhân vật MsDevil


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
MsDevil
Chủng tộc
Slaughterer
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
99
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (218 x 62)
Sức mạnh
32767
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
18133
Năng lượng
200
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
292
Máy chủ
Antares
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản