Thông tin

Nhân vật Naive


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
Naive
Chủng tộc
Magic Knight
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
216
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (146 x 141)
Sức mạnh
32767
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
32767
Năng lượng
30796
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Gens
Varent
Nhiệm vụ
291
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thông tin tài khoản