Thông tin

Nhân vật Nakatengga


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Nhân vật
Nakatengga
Chủng tộc
Dark Lord
Cấp độ
365
Cấp độ Master
0
Resets
28
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Aida (56 x 113)
Sức mạnh
9655
Nhanh nhẹn
5002
Thể lực
20
Năng lượng
1000
Mệnh lệnh
885
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
24
Gens
Normal
Nhiệm vụ
94
Máy chủ
Sega
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản