Thông tin

Nhân vật QUIGONJINN


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
QUIGONJINN
Chủng tộc
Magic Knight
Cấp độ
400
Cấp độ Master
467
Resets
20
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Deep Dungeon (27 x 226)
Sức mạnh
32727
Nhanh nhẹn
10748
Thể lực
5026
Năng lượng
1026
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
151
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
181
Máy chủ
Dune
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản