Thông tin

Nhân vật Sacura


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
Sacura
Chủng tộc
Noble Elf
Cấp độ
385
Cấp độ Master
600
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Land Of Trials (71 x 62)
Sức mạnh
22
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
7536
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
205
Máy chủ
Antares
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thông tin tài khoản