Thông tin

Nhân vật ScoopyDoo


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
ScoopyDoo
Chủng tộc
Soul Wizard
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Noria (176 x 99)
Sức mạnh
10124
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
32767
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
360
Gens
Varent
Nhiệm vụ
301
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản