Thông tin

Nhân vật SexDoll4u


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
SexDoll4u
Chủng tộc
Dimension Summoner
Cấp độ
400
Cấp độ Master
400
Resets
65
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Devias (226 x 65)
Sức mạnh
21
Nhanh nhẹn
10153
Thể lực
18
Năng lượng
31766
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
147
Máy chủ
Antares
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản