Thông tin

Nhân vật XxSlayerxX


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
XxSlayerxX
Chủng tộc
Slaughterer
Cấp độ
400
Cấp độ Master
522
Resets
90
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Elbeland (56 x 223)
Sức mạnh
30028
Nhanh nhẹn
20030
Thể lực
2460
Năng lượng
10
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
31
Gens
Varent
Nhiệm vụ
152
Máy chủ
Sega
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản