Thông tin

Nhân vật bellford


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Nhân vật
bellford
Chủng tộc
Soul Wizard
Cấp độ
73
Cấp độ Master
371
Resets
60
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Noria (176 x 97)
Sức mạnh
290
Nhanh nhẹn
12000
Thể lực
15
Năng lượng
24906
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Gens
Normal
Nhiệm vụ
100
Máy chủ
Antares
Trạng thái
Offline

Thùng đồ

Thông tin tài khoản