Thông tin

Nhân vật iNNOVwiz


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
iNNOVwiz
Chủng tộc
Soul Wizard
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Warned (1)
Vị trí
Scorched Canyon (208 x 33)
Sức mạnh
6043
Nhanh nhẹn
32354
Thể lực
32073
Năng lượng
32030
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
100
Gens
Varent
Nhiệm vụ
299
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản