Thông tin

Nhân vật xBocT


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
xBocT
Chủng tộc
Magic Knight
Cấp độ
400
Cấp độ Master
405
Resets
88
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Deep Dungeon (31 x 51)
Sức mạnh
4526
Nhanh nhẹn
15559
Thể lực
26
Năng lượng
32126
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
100
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
102
Máy chủ
Apollo
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản