Thị trường nhân vật


Prime

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.SegaPrime


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
DangeraANL Lord Emperor 0 100 120 Bonuses
HelenaW Majestic Rune Wizard 35 100 384 Bonuses
good0y Lord Emperor 4 100 120 Bonuses
VNkiller High Guncrusher 18 101 15,000 Bonuses
xjimbon Lord Emperor 1 100 120 Bonuses