Thị trường nhân vật


Apollo

Tại đây bạn có thể yên tâm giao dịch các nhân vật của mình để đổi lấy tiền thưởng. Trước khi mua một nhân vật nào đó, bạn sẽ nhận được các mô tả đáng tin cậy về nhân vật, vì vậy bạn sẽ tránh được các rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả các giao dịch trên chợ nhân vật đều phải chịu phí 20%. Sau khi mua nhân vật, bạn sẽ không thể bán lại trong vòng 30 ngày và không nhận được bất kỳ phần thưởng nào về hệ thống giới thiệu cho nó.ApolloPrime


Tìm thấy nhân vật
Nhân vật
Chủng tộc
Adam High Guncrusher 171 87 6,000 Bonuses
DieuNhi Muse Elf 5 10 18 Bonuses
Asariel Grow Lancer 65 14 72 Bonuses
Reflect Shine Wizard 58 26 300 Bonuses
FIT44c Fist Master 116 52 1,080 Bonuses
Extreme Soul Wizard 111 77 840 Bonuses