Impormasyon

Guild AEXaHoi


Pangkalahatang Impormasyon
AEXaHoi Guild
AEXaHoi
Guildmaster
Katulong ng GM
Battle Master
Battle Master
Battle Master
Alliance
Pag-unlad ng gawain

Mga miyembro ng Guild
#
Character
Klase
Antas
1
Empire Lord 400 101 0 Offline
2
Dimension Summoner 400 101 0 Offline
3
Soul Wizard 400 101 0 Offline
4
Mystic Knight 394 101 0 Offline
5
Noble Elf 400 101 0 Offline
6
Noble Elf 400 101 0 Online
7
Noble Elf 363 101 0 Offline
8
Dragon Knight 400 100 0 Offline
9
Soul Wizard 400 100 0 Offline
10
Dragon Knight 400 100 0 Offline
11
Noble Elf 400 100 0 Offline
12
Dragon Knight 400 100 0 Offline
13
Magic Knight 400 100 0 Offline
14
Noble Elf 400 100 0 Offline
15
Noble Elf 400 100 0 Offline
16
Mystic Knight 400 100 0 Online
17
Noble Elf 400 100 0 Offline
18
Empire Lord 400 100 0 Offline
19
Luminous Wizard 400 100 0 Offline
20
Noble Elf 400 100 0 Offline
21
Noble Elf 400 100 0 Offline
22
Noble Elf 400 100 0 Offline
23
High Guncrusher 400 100 0 Offline
24
Soul Wizard 400 99 0 Offline
25
Fist Blazer 400 61 0 Offline