Impormasyon

Guild VINACAFE


Pangkalahatang Impormasyon
VINACAFE Guild
VINACAFE
Guildmaster
Katulong ng GM
Battle Master
Battle Master
-
Battle Master
-
Alliance
Wala
Pag-unlad ng gawain

Mga miyembro ng Guild
#
Character
Klase
Antas
1
Empire Lord 400 101 0 Online
2
Dragon Knight 400 101 0 Offline
3
Dragon Knight 400 101 0 Offline
4
Mystic Knight 400 101 0 Offline
5
Noble Elf 400 101 0 Offline
6
Fist Blazer 400 101 0 Offline
7
Magic Gladiator 1 101 0 Offline
8
Mystic Knight 400 100 0 Online
9
Soul Wizard 400 100 0 Online