Ratings

Apollo Prime

Ang bakuran ng bilangguan ay isang madilim na lugar para sa mga lumabag sa mga patakaran ng aming server at na-block para sa ilang oras. Sa oras sa isang bakuran ng bilangguan, hindi ka maaaring maglaro sa server. Ang oras ng pagpigil ay maaaring tumagal mula sa isang pares ng mga oras sa isang walang katiyakan na panahon.

Bakuran ng bilangguan
#
Tauhan
Rason
Paghuli
Pakawalan
1 Orange Rule 4.1 Chat 11:06 16.07.2024 11:06 23.07.2024
2 HienYeu091 Rule 4.1 Chat 11:05 16.07.2024 11:05 23.07.2024
3 Account: prashant Rule 8 10:54 22.04.2020 Permanente