Ratings

Sega Dragon Prime

Ang bakuran ng bilangguan ay isang madilim na lugar para sa mga lumabag sa mga patakaran ng aming server at na-block para sa ilang oras. Sa oras sa isang bakuran ng bilangguan, hindi ka maaaring maglaro sa server. Ang oras ng pagpigil ay maaaring tumagal mula sa isang pares ng mga oras sa isang walang katiyakan na panahon.

Bakuran ng bilangguan
#
Tauhan
Rason
Paghuli
Pakawalan
1 Warrior Rule 8 12:26 17.10.2023 Permanente
2 WROTXER Rule 4.15 14:03 04.10.2023 Permanente
3 ForYou88 Rule 8 15:10 15.05.2023 Permanente
4 Kiiii Rule 8 15:07 15.05.2023 Permanente
5 astra Rule 8 15:00 15.05.2023 Permanente
6 Slaye Rule 8 06:42 10.05.2023 Permanente
7 Kuns Rule 8 14:37 22.10.2022 Permanente
8 ENEFEM Rule 8 21:47 21.10.2022 Permanente
9 Account: prashant Rule 8 10:54 22.04.2020 Permanente