Ratings

Apollo Prime

Dito ipinapakita ang pinakaaktibo at determinadong mga manlalaro na umabot sa pinakamataas na marka ng Ashy points sa kasalukuyang linggo.

Ang mga nangungunang pag-reset tuwing Lunes sa 00:00 GMT+2:00 ang mga nangungunang lider ay makakatanggap ng mga premyo at bonus.

Ashy Aida ranggo
#
Tauhan
Klase
Mga Puntos
Gantimpala
1 - - - Garudas Feather
2 - - - Pierce Lions Seal
3 - - - MUX Legend box
4 - - - 100 Bon
5 - - - 90 Bon
6 - - - 80 Bon
7 - - - 70 Bon
8 - - - 60 Bon
9 - - - 50 Bon
10 - - - 40 Bon
11 - - - 30 Bon
12 - - - 25 Bon
13 - - - 20 Bon
14 - - - 15 Bon
15 - - - 10 Bon
16 - - - 5 Bon
17 - - - 5 Bon
18 - - - 5 Bon
19 - - - 5 Bon
20 - - - 5 Bon