Mga Istatistika


AntaresPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Prime x5000
Katayuan ng server Online
Server online
1 year and 191 days
Mga kliyente
208
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
452
Mga kliyente para sa linggo
752
Mga kliyente para sa buwan
1,376
Accounts
35,942
Characters
33,146
Guilds
208
Bersyon
Season 16

Aktibo ng lote
200
Hindi aktibong lote
357
Kabuuang nabili
988
Kabuuang binili
988
Pag-turnover ni Zen
239,455,383,178
Pag-turnover ni Bonus
43,002
Araw-araw na pag turnover ni Zen
116,000,124
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
666

Aktibo ng lote
1
Hindi aktibong lote
8
Kabuuang nabili
48
Kabuuang binili
48
Pag-turnover ni Bonus
621
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
12

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo VINATABA
Oras ng paglusob
17:30 17.10.2021
Kronolohiya ng mga pag-ikot
4. Pag-abiso ng paglusob
  »  Paghahanda ng paglusob  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 1,160,001
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 7

Crywolf
Katayuan ng kuta
Protektado (Tagumpay)
Oras ng pag-atake
21:00 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
4971.5 (15%)
Dark Knights
5704 (17.21%)
Fairy Elfs
3631.5 (10.96%)
Magic Gladiators
2988 (9.01%)
Dark Lords
4017 (12.12%)
Summoners
2059 (6.21%)
Rage Fighters
1772 (5.35%)
Grow Lancers
1935 (5.84%)
Rune Wizards
2237 (6.75%)
Slayers
3902 (11.77%)
Gun Crushers
519 (1.57%)

Lokasyon
Legends Arena
360 (1.09%)
Loren Market
656 (1.98%)
Lorencia
15,336 (46.27%)
Noria
2,569 (7.75%)
Elbeland
1,728 (5.21%)
Devias
4,397 (13.27%)
Dungeon
467 (1.41%)
Lost Tower
2,021 (6.1%)
Atlans
908 (2.74%)
Tarkan
1,500 (4.53%)
Icarus
396 (1.19%)
Aida
486 (1.47%)
Kanturu
559 (1.69%)
Karutan
134 (0.4%)
Acheron
402 (1.21%)
Swamp of Calmness
58 (0.17%)
Raklion
34 (0.1%)
Ferea
49 (0.15%)
Nixie Lake
21 (0.06%)
Deep Dungeon
208 (0.63%)
Swamp of Darkness
111 (0.33%)
Kubera Mine
134 (0.4%)
Abyss of Atlans
54 (0.16%)
Scorched Canyon
97 (0.29%)
Red Smoke Icarus
35 (0.11%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
125 (0.38%)
Kalima
27 (0.08%)
Land of Trial
10 (0.03%)
Loren
36 (0.11%)
Crywolf
205 (0.62%)
Vulcanus
23 (0.07%)

Antas ng PK
Commoner
32,688 (98.62%)
Warned
347 (1.05%)
Murder
55 (0.17%)
Phonoman
56 (0.17%)