Mga Istatistika


DunePrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Prime x5000
Katayuan ng server Online
Server online
1 year and 287 days
Mga kliyente
214
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
380
Mga kliyente para sa linggo
694
Mga kliyente para sa buwan
1,240
Accounts
39,295
Characters
37,775
Guilds
230
Bersyon
Season 16

Aktibo ng lote
199
Hindi aktibong lote
586
Kabuuang nabili
1,829
Kabuuang binili
1,829
Pag-turnover ni Zen
628,894,562,476
Pag-turnover ni Bonus
111,786
Araw-araw na pag turnover ni Zen
999,920,036
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
152

Aktibo ng lote
3
Hindi aktibong lote
24
Kabuuang nabili
198
Kabuuang binili
198
Pag-turnover ni Bonus
28,994
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo VINATABA
Oras ng paglusob
17:30 23.01.2022
Kronolohiya ng mga pag-ikot
1. Pagpaparehistro ng mga guild
  »  Pagpaparehistro ng sign of Lord  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 9,999,200
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 2

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
21:00 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
5753 (15.23%)
Dark Knights
6261 (16.57%)
Fairy Elfs
4226 (11.19%)
Magic Gladiators
3427 (9.07%)
Dark Lords
4617 (12.22%)
Summoners
2341 (6.2%)
Rage Fighters
1965 (5.2%)
Grow Lancers
2120 (5.61%)
Rune Wizards
2460 (6.51%)
Slayers
4328 (11.46%)
Gun Crushers
1025 (2.71%)

Lokasyon
Legends Arena
516 (1.37%)
Loren Market
743 (1.97%)
Lorencia
16,728 (44.28%)
Noria
3,011 (7.97%)
Elbeland
1,977 (5.23%)
Devias
4,981 (13.19%)
Dungeon
553 (1.46%)
Lost Tower
2,303 (6.1%)
Atlans
1,130 (2.99%)
Tarkan
1,823 (4.83%)
Icarus
477 (1.26%)
Aida
597 (1.58%)
Kanturu
720 (1.91%)
Karutan
194 (0.51%)
Acheron
452 (1.2%)
Swamp of Calmness
60 (0.16%)
Raklion
45 (0.12%)
Ferea
79 (0.21%)
Nixie Lake
26 (0.07%)
Deep Dungeon
294 (0.78%)
Swamp of Darkness
126 (0.33%)
Kubera Mine
171 (0.45%)
Abyss of Atlans
57 (0.15%)
Scorched Canyon
118 (0.31%)
Red Smoke Icarus
52 (0.14%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
166 (0.44%)
Kalima
34 (0.09%)
Land of Trial
16 (0.04%)
Loren
36 (0.1%)
Crywolf
261 (0.69%)
Vulcanus
29 (0.08%)

Antas ng PK
Commoner
37,226 (98.55%)
Warned
415 (1.1%)
Murder
68 (0.18%)
Phonoman
66 (0.17%)