Mga Istatistika


MedeaPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Prime x5000
Katayuan ng server Online
Server online
1 year and 13 days
Mga kliyente
163
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
311
Mga kliyente para sa linggo
591
Mga kliyente para sa buwan
1,171
Accounts
28,677
Characters
24,976
Guilds
179
Bersyon
Season 15

Aktibo ng lote
237
Hindi aktibong lote
231
Kabuuang nabili
762
Kabuuang binili
762
Pag-turnover ni Zen
324,584,468,430
Pag-turnover ni Bonus
25,013
Araw-araw na pag turnover ni Zen
1,044,000,000
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
692

Aktibo ng lote
1
Hindi aktibong lote
0
Kabuuang nabili
20
Kabuuang binili
20
Pag-turnover ni Bonus
240
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
24

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo VINATABA
Oras ng paglusob
18:30 25.04.2021
Kronolohiya ng mga pag-ikot
1. Pagpaparehistro ng mga guild
  »  Pagpaparehistro ng sign of Lord  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 10,440,000
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 7

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
21:00 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
3608.5 (14.45%)
Dark Knights
4634 (18.55%)
Fairy Elfs
2365.5 (9.47%)
Magic Gladiators
2175 (8.71%)
Dark Lords
2893 (11.58%)
Summoners
1602 (6.41%)
Rage Fighters
1397 (5.59%)
Grow Lancers
1592 (6.37%)
Rune Wizards
1803 (7.22%)
Slayers
3165 (12.67%)
Gun Crushers
0 (0%)

Lokasyon
Legends Arena
50 (0.2%)
Loren Market
517 (2.07%)
Lorencia
13,075 (52.35%)
Noria
1,829 (7.32%)
Elbeland
1,140 (4.56%)
Devias
3,306 (13.24%)
Dungeon
354 (1.42%)
Lost Tower
1,570 (6.29%)
Atlans
644 (2.58%)
Tarkan
927 (3.71%)
Icarus
166 (0.66%)
Aida
252 (1.01%)
Kanturu
239 (0.96%)
Karutan
61 (0.24%)
Acheron
154 (0.62%)
Swamp of Calmness
27 (0.11%)
Raklion
16 (0.06%)
Ferea
23 (0.09%)
Nixie Lake
12 (0.05%)
Deep Dungeon
134 (0.54%)
Swamp of Darkness
55 (0.22%)
Kubera Mine
106 (0.42%)
Abyss of Atlans
28 (0.11%)
Scorched Canyon
55 (0.22%)
Red Smoke Icarus
0 (0%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
61 (0.24%)
Kalima
27 (0.11%)
Land of Trial
3 (0.01%)
Loren
28 (0.11%)
Crywolf
100 (0.4%)
Vulcanus
17 (0.07%)

Antas ng PK
Commoner
24,637 (98.64%)
Warned
257 (1.03%)
Murder
42 (0.17%)
Phonoman
40 (0.16%)