Mga Istatistika


ApolloPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Prime x5000
Katayuan ng server Online
Server online
4 years and 66 days
Mga kliyente
322
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
574
Mga kliyente para sa linggo
1,234
Mga kliyente para sa buwan
2,702
Accounts
69,898
Characters
67,515
Guilds
414
Bersyon
Season 19

Aktibo ng lote
471
Hindi aktibong lote
1,055
Kabuuang nabili
5,280
Kabuuang binili
5,280
Pag-turnover ni Zen
8,502,968,814,953
Pag-turnover ni Bonus
372,553
Araw-araw na pag turnover ni Zen
66,000,000,538
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
1,707

Aktibo ng lote
2
Hindi aktibong lote
7
Kabuuang nabili
302
Kabuuang binili
302
Pag-turnover ni Bonus
9,021
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
900

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo Sublime
Oras ng paglusob
17:30 16.06.2024
Kronolohiya ng mga pag-ikot
1. Pagpaparehistro ng mga guild
  »  Pagpaparehistro ng sign of Lord  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 660,000,005
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 26
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
21:00 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
9369 (13.88%)
Dark Knights
10120 (14.99%)
Fairy Elfs
7621 (11.29%)
Magic Gladiators
6446 (9.55%)
Dark Lords
7932 (11.75%)
Summoners
3690 (5.47%)
Rage Fighters
3215 (4.76%)
Grow Lancers
3053 (4.52%)
Rune Wizards
3166 (4.69%)
Slayers
6281 (9.3%)
Gun Crushers
2769 (4.1%)
White Mages
1910 (2.83%)
Lemuria Mages
1292 (1.91%)
Illusion Knights
2151 (3.19%)

Lokasyon
Legends Arena
1,196 (1.77%)
Loren Market
945 (1.4%)
Lorencia
26,761 (39.64%)
Noria
5,581 (8.27%)
Elbeland
3,943 (5.84%)
Devias
9,745 (14.43%)
Dungeon
866 (1.28%)
Lost Tower
4,088 (6.05%)
Atlans
2,017 (2.99%)
Tarkan
3,186 (4.72%)
Icarus
1,023 (1.52%)
Aida
1,304 (1.93%)
Kanturu
1,809 (2.68%)
Karutan
650 (0.96%)
Acheron
1,083 (1.6%)
Swamp of Calmness
148 (0.22%)
Raklion
92 (0.14%)
Ferea
174 (0.26%)
Nixie Lake
44 (0.07%)
Deep Dungeon
668 (0.99%)
Swamp of Darkness
244 (0.36%)
Kubera Mine
229 (0.34%)
Abyss of Atlans
44 (0.07%)
Scorched Canyon
159 (0.24%)
Red Smoke Icarus
275 (0.41%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
326 (0.48%)
Kalima
46 (0.07%)
Land of Trial
45 (0.07%)
Loren
199 (0.29%)
Crywolf
536 (0.79%)
Vulcanus
89 (0.13%)

Antas ng PK
Commoner
66,635 (98.7%)
Warned
680 (1.01%)
Murder
98 (0.15%)
Phonoman
102 (0.15%)