Mga Istatistika


AngelSegaPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Prime x5000
Katayuan ng server Online
Server online
3 years and 173 days
Mga kliyente
322
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
620
Mga kliyente para sa linggo
1,132
Mga kliyente para sa buwan
1,876
Accounts
59,888
Characters
53,103
Guilds
340
Bersyon
Season 18

Aktibo ng lote
467
Hindi aktibong lote
343
Kabuuang nabili
2,970
Kabuuang binili
2,970
Pag-turnover ni Zen
733,790,798,503
Pag-turnover ni Bonus
142,685
Araw-araw na pag turnover ni Zen
348,000,155
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
6,826

Aktibo ng lote
0
Hindi aktibong lote
12
Kabuuang nabili
217
Kabuuang binili
217
Pag-turnover ni Bonus
5,195
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
38

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo PRIME
Oras ng paglusob
17:30 01.10.2023
Kronolohiya ng mga pag-ikot
1. Pagpaparehistro ng mga guild
  »  Pagpaparehistro ng sign of Lord  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 3,480,002
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 69
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
21:00 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
7585 (14.28%)
Dark Knights
8196 (15.43%)
Fairy Elfs
5557 (10.46%)
Magic Gladiators
5210 (9.81%)
Dark Lords
6387 (12.03%)
Summoners
3083 (5.81%)
Rage Fighters
2697 (5.08%)
Grow Lancers
2618 (4.93%)
Rune Wizards
2843 (5.35%)
Slayers
5369 (10.11%)
Gun Crushers
2066 (3.89%)
White Mages
1153 (2.17%)
Lemuria Mages
759 (1.43%)
Illusion Knights
667 (1.26%)

Lokasyon
Legends Arena
870 (1.64%)
Loren Market
805 (1.52%)
Lorencia
22,841 (43.01%)
Noria
4,308 (8.11%)
Elbeland
2,929 (5.52%)
Devias
7,193 (13.55%)
Dungeon
733 (1.38%)
Lost Tower
3,310 (6.23%)
Atlans
1,573 (2.96%)
Tarkan
2,385 (4.49%)
Icarus
660 (1.24%)
Aida
801 (1.51%)
Kanturu
1,147 (2.16%)
Karutan
347 (0.65%)
Acheron
686 (1.29%)
Swamp of Calmness
99 (0.19%)
Raklion
67 (0.13%)
Ferea
132 (0.25%)
Nixie Lake
35 (0.07%)
Deep Dungeon
509 (0.96%)
Swamp of Darkness
197 (0.37%)
Kubera Mine
232 (0.44%)
Abyss of Atlans
46 (0.09%)
Scorched Canyon
145 (0.27%)
Red Smoke Icarus
139 (0.26%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
225 (0.42%)
Kalima
42 (0.08%)
Land of Trial
30 (0.06%)
Loren
151 (0.28%)
Crywolf
407 (0.77%)
Vulcanus
59 (0.11%)

Antas ng PK
Commoner
52,386 (98.65%)
Warned
550 (1.04%)
Murder
86 (0.16%)
Phonoman
81 (0.15%)