Mga Istatistika


AngelSegaPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Prime x5000
Katayuan ng server Online
Server online
2 years and 350 days
Mga kliyente
494
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
672
Mga kliyente para sa linggo
1,486
Mga kliyente para sa buwan
2,674
Accounts
55,218
Characters
49,834
Guilds
308
Bersyon
Season 18

Aktibo ng lote
351
Hindi aktibong lote
451
Kabuuang nabili
5,462
Kabuuang binili
5,462
Pag-turnover ni Zen
586,653,771,202
Pag-turnover ni Bonus
184,056
Araw-araw na pag turnover ni Zen
2,016,002,419
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
4,401

Aktibo ng lote
0
Hindi aktibong lote
18
Kabuuang nabili
254
Kabuuang binili
254
Pag-turnover ni Bonus
8,925
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
190

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo Valhalla
Oras ng paglusob
18:30 26.03.2023
Kronolohiya ng mga pag-ikot
4. Pag-abiso ng paglusob
  »  Paghahanda ng paglusob  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 20,160,024
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 46
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
21:00 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
7216 (14.48%)
Dark Knights
7709 (15.47%)
Fairy Elfs
5291 (10.62%)
Magic Gladiators
4849 (9.73%)
Dark Lords
6025 (12.09%)
Summoners
2964 (5.95%)
Rage Fighters
2584 (5.19%)
Grow Lancers
2500 (5.02%)
Rune Wizards
2774 (5.57%)
Slayers
5167 (10.37%)
Gun Crushers
1940 (3.89%)
White Mages
958 (1.92%)
Lemuria Mages
625 (1.25%)
Illusion Knights
285 (0.57%)

Lokasyon
Legends Arena
862 (1.73%)
Loren Market
808 (1.62%)
Lorencia
21,255 (42.65%)
Noria
4,033 (8.09%)
Elbeland
2,764 (5.55%)
Devias
6,530 (13.1%)
Dungeon
704 (1.41%)
Lost Tower
3,078 (6.18%)
Atlans
1,509 (3.03%)
Tarkan
2,333 (4.68%)
Icarus
636 (1.28%)
Aida
794 (1.59%)
Kanturu
1,135 (2.28%)
Karutan
322 (0.65%)
Acheron
665 (1.33%)
Swamp of Calmness
94 (0.19%)
Raklion
68 (0.14%)
Ferea
121 (0.24%)
Nixie Lake
37 (0.07%)
Deep Dungeon
506 (1.02%)
Swamp of Darkness
200 (0.4%)
Kubera Mine
217 (0.44%)
Abyss of Atlans
47 (0.09%)
Scorched Canyon
146 (0.29%)
Red Smoke Icarus
151 (0.3%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
219 (0.44%)
Kalima
40 (0.08%)
Land of Trial
26 (0.05%)
Loren
92 (0.18%)
Crywolf
395 (0.79%)
Vulcanus
47 (0.09%)

Antas ng PK
Commoner
49,144 (98.62%)
Warned
523 (1.05%)
Murder
87 (0.17%)
Phonoman
80 (0.16%)