Mga Istatistika


MedeaAntaresPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Prime x5000
Katayuan ng server Online
Server online
1 year and 110 days
Mga kliyente
110
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
266
Mga kliyente para sa linggo
556
Mga kliyente para sa buwan
1,156
Accounts
34,200
Characters
26,834
Guilds
188
Bersyon
Season 16

Aktibo ng lote
77
Hindi aktibong lote
279
Kabuuang nabili
346
Kabuuang binili
346
Pag-turnover ni Zen
339,123,982,046
Pag-turnover ni Bonus
9,034
Araw-araw na pag turnover ni Zen
0
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
192

Aktibo ng lote
3
Hindi aktibong lote
2
Kabuuang nabili
15
Kabuuang binili
15
Pag-turnover ni Bonus
186
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo
Oras ng paglusob
Panahon ng truce
Kronolohiya ng mga pag-ikot
6. Isinasagawa ang paglusob
  »  Panahon ng truce  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 0
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 2

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
21:00 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
3874.5 (14.44%)
Dark Knights
4892 (18.23%)
Fairy Elfs
2527.5 (9.42%)
Magic Gladiators
2335 (8.7%)
Dark Lords
3071 (11.44%)
Summoners
1695 (6.32%)
Rage Fighters
1466 (5.46%)
Grow Lancers
1677 (6.25%)
Rune Wizards
1913 (7.13%)
Slayers
3328 (12.4%)
Gun Crushers
329 (1.23%)

Lokasyon
Legends Arena
89 (0.33%)
Loren Market
534 (1.99%)
Lorencia
14,043 (52.33%)
Noria
1,994 (7.43%)
Elbeland
1,229 (4.58%)
Devias
3,515 (13.1%)
Dungeon
392 (1.46%)
Lost Tower
1,741 (6.49%)
Atlans
683 (2.55%)
Tarkan
999 (3.72%)
Icarus
185 (0.69%)
Aida
269 (1%)
Kanturu
253 (0.94%)
Karutan
63 (0.23%)
Acheron
157 (0.59%)
Swamp of Calmness
26 (0.1%)
Raklion
19 (0.07%)
Ferea
23 (0.09%)
Nixie Lake
11 (0.04%)
Deep Dungeon
122 (0.45%)
Swamp of Darkness
55 (0.2%)
Kubera Mine
105 (0.39%)
Abyss of Atlans
25 (0.09%)
Scorched Canyon
50 (0.19%)
Red Smoke Icarus
9 (0.03%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
63 (0.23%)
Kalima
22 (0.08%)
Land of Trial
4 (0.01%)
Loren
24 (0.09%)
Crywolf
114 (0.42%)
Vulcanus
16 (0.06%)

Antas ng PK
Commoner
26,491 (98.72%)
Warned
260 (0.97%)
Murder
42 (0.16%)
Phonoman
41 (0.15%)