Mga Istatistika


DuneMagicPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Prime x5000
Katayuan ng server Online
Server online
2 years and 84 days
Mga kliyente
299
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
337
Mga kliyente para sa linggo
809
Mga kliyente para sa buwan
1,603
Accounts
45,377
Characters
39,636
Guilds
241
Bersyon
Season 17

Aktibo ng lote
182
Hindi aktibong lote
324
Kabuuang nabili
1,296
Kabuuang binili
1,296
Pag-turnover ni Zen
287,871,731,356
Pag-turnover ni Bonus
79,453
Araw-araw na pag turnover ni Zen
5,320,000,000
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
313

Aktibo ng lote
6
Hindi aktibong lote
14
Kabuuang nabili
45
Kabuuang binili
45
Pag-turnover ni Bonus
11,235
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
48

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo VINATABA
Oras ng paglusob
17:30 03.07.2022
Kronolohiya ng mga pag-ikot
4. Pag-abiso ng paglusob
  »  Paghahanda ng paglusob  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 53,200,000
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 4

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
21:00 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
5957 (15.03%)
Dark Knights
6434 (16.23%)
Fairy Elfs
4292 (10.83%)
Magic Gladiators
3636 (9.17%)
Dark Lords
4807 (12.13%)
Summoners
2440 (6.16%)
Rage Fighters
2058 (5.19%)
Grow Lancers
2199 (5.55%)
Rune Wizards
2514 (6.34%)
Slayers
4503 (11.36%)
Gun Crushers
1233 (3.11%)
White Mages
196 (0.49%)
Lemuria Mages
142 (0.36%)

Lokasyon
Legends Arena
540 (1.36%)
Loren Market
752 (1.9%)
Lorencia
17,815 (44.95%)
Noria
3,197 (8.07%)
Elbeland
2,086 (5.26%)
Devias
4,948 (12.48%)
Dungeon
586 (1.48%)
Lost Tower
2,477 (6.25%)
Atlans
1,189 (3%)
Tarkan
1,887 (4.76%)
Icarus
490 (1.24%)
Aida
611 (1.54%)
Kanturu
751 (1.89%)
Karutan
209 (0.53%)
Acheron
466 (1.18%)
Swamp of Calmness
63 (0.16%)
Raklion
51 (0.13%)
Ferea
81 (0.2%)
Nixie Lake
26 (0.07%)
Deep Dungeon
319 (0.8%)
Swamp of Darkness
128 (0.32%)
Kubera Mine
180 (0.45%)
Abyss of Atlans
52 (0.13%)
Scorched Canyon
119 (0.3%)
Red Smoke Icarus
60 (0.15%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
166 (0.42%)
Kalima
34 (0.09%)
Land of Trial
19 (0.05%)
Loren
36 (0.09%)
Crywolf
266 (0.67%)
Vulcanus
32 (0.08%)

Antas ng PK
Commoner
39,083 (98.6%)
Warned
419 (1.06%)
Murder
70 (0.18%)
Phonoman
64 (0.16%)