Mga Istatistika


SegaDragonPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Prime x5000
Katayuan ng server Online
Server online
3 years and 328 days
Mga kliyente
385
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
499
Mga kliyente para sa linggo
989
Mga kliyente para sa buwan
1,455
Accounts
67,091
Characters
56,397
Guilds
368
Bersyon
Season 18

Aktibo ng lote
272
Hindi aktibong lote
414
Kabuuang nabili
4,947
Kabuuang binili
4,947
Pag-turnover ni Zen
3,286,923,972,203
Pag-turnover ni Bonus
178,035
Araw-araw na pag turnover ni Zen
244
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
803

Aktibo ng lote
0
Hindi aktibong lote
3
Kabuuang nabili
230
Kabuuang binili
230
Pag-turnover ni Bonus
3,189
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo Sublime
Oras ng paglusob
17:30 03.03.2024
Kronolohiya ng mga pag-ikot
4. Pag-abiso ng paglusob
  »  Paghahanda ng paglusob  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 2
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 8
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
21:00 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
7955 (14.11%)
Dark Knights
8899 (15.78%)
Fairy Elfs
5828 (10.33%)
Magic Gladiators
5497 (9.75%)
Dark Lords
6723 (11.92%)
Summoners
3194 (5.66%)
Rage Fighters
2787 (4.94%)
Grow Lancers
2720 (4.82%)
Rune Wizards
2915 (5.17%)
Slayers
5526 (9.8%)
Gun Crushers
2196 (3.89%)
White Mages
1323 (2.35%)
Lemuria Mages
903 (1.6%)
Illusion Knights
1051 (1.86%)

Lokasyon
Legends Arena
913 (1.62%)
Loren Market
863 (1.53%)
Lorencia
24,524 (43.48%)
Noria
4,512 (8%)
Elbeland
3,090 (5.48%)
Devias
7,692 (13.64%)
Dungeon
774 (1.37%)
Lost Tower
3,530 (6.26%)
Atlans
1,668 (2.96%)
Tarkan
2,449 (4.34%)
Icarus
681 (1.21%)
Aida
814 (1.44%)
Kanturu
1,190 (2.11%)
Karutan
364 (0.65%)
Acheron
688 (1.22%)
Swamp of Calmness
103 (0.18%)
Raklion
73 (0.13%)
Ferea
149 (0.26%)
Nixie Lake
40 (0.07%)
Deep Dungeon
551 (0.98%)
Swamp of Darkness
210 (0.37%)
Kubera Mine
229 (0.41%)
Abyss of Atlans
45 (0.08%)
Scorched Canyon
155 (0.27%)
Red Smoke Icarus
140 (0.25%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
235 (0.42%)
Kalima
40 (0.07%)
Land of Trial
32 (0.06%)
Loren
160 (0.28%)
Crywolf
416 (0.74%)
Vulcanus
67 (0.12%)

Antas ng PK
Commoner
55,662 (98.7%)
Warned
570 (1.01%)
Murder
85 (0.15%)
Phonoman
80 (0.14%)