Mga Istatistika


MedeaPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Prime x5000
Katayuan ng server Online
Server online
282 days
Mga kliyente
140
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
274
Mga kliyente para sa linggo
592
Mga kliyente para sa buwan
1,424
Accounts
25,409
Characters
23,420
Guilds
177
Bersyon
Season 15

Aktibo ng lote
245
Hindi aktibong lote
337
Kabuuang nabili
734
Kabuuang binili
734
Pag-turnover ni Zen
325,248,375,980
Pag-turnover ni Bonus
24,539
Araw-araw na pag turnover ni Zen
116,000,000
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Aktibo ng lote
1
Hindi aktibong lote
3
Kabuuang nabili
30
Kabuuang binili
30
Pag-turnover ni Bonus
464
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo DeaD
Oras ng paglusob
18:30 17.01.2021
Kronolohiya ng mga pag-ikot
4. Pag-abiso ng paglusob
  »  Paghahanda ng paglusob  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 1,160,000
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 0

Crywolf
Katayuan ng kuta
Protektado (Tagumpay)
Oras ng pag-atake
21:00 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
3383.5 (14.45%)
Dark Knights
4343 (18.54%)
Fairy Elfs
2222.5 (9.49%)
Magic Gladiators
2018 (8.62%)
Dark Lords
2709 (11.57%)
Summoners
1501 (6.41%)
Rage Fighters
1319 (5.63%)
Grow Lancers
1504 (6.42%)
Rune Wizards
1695 (7.24%)
Slayers
2974 (12.7%)

Lokasyon
Arena
26 (0.11%)
Loren Market
492 (2.1%)
Lorencia
12,319 (52.6%)
Noria
1,736 (7.41%)
Elbeland
1,041 (4.44%)
Devias
3,067 (13.1%)
Dungeon
335 (1.43%)
Lost Tower
1,446 (6.17%)
Atlans
615 (2.63%)
Tarkan
870 (3.71%)
Icarus
153 (0.65%)
Aida
232 (0.99%)
Kanturu
203 (0.87%)
Kanturu Relic
29 (0.12%)
Devil
5 (0.02%)
Karutan
55 (0.23%)
Acheron
149 (0.64%)
Swamp of Calmness
26 (0.11%)
Raklion
14 (0.06%)
Vulcanus
17 (0.07%)
Ferea
23 (0.1%)
Nixie Lake
10 (0.04%)
Deep Dungeon
116 (0.5%)
Swamp of Darkness
55 (0.23%)
Kubera Mine
95 (0.41%)
Abyss of Atlans
24 (0.1%)
Scorched Canyon
61 (0.26%)
Vip Arena
58 (0.25%)
Kalima
24 (0.1%)
Land of Trial
6 (0.03%)
Loren
27 (0.12%)
Crywolf
85 (0.36%)
Barracks
6 (0.03%)
Refuge
0 (0%)

Antas ng PK
Commoner
23,088 (98.58%)
Warned
250 (1.07%)
Murder
41 (0.18%)
Phonoman
41 (0.18%)
Hero
0 (0%)