Mga Istatistika


AngelSegaPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Sega x100
Katayuan ng server Online
Server online
344 days
Mga kliyente
423
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
595
Mga kliyente para sa linggo
1,159
Mga kliyente para sa buwan
6,571
Accounts
59,914
Characters
11,782
Guilds
78
Bersyon
Season 18

Aktibo ng lote
650
Hindi aktibong lote
757
Kabuuang nabili
1,699
Kabuuang binili
1,699
Pag-turnover ni Zen
35,592,666,223
Pag-turnover ni Bonus
124,851
Araw-araw na pag turnover ni Zen
232,000,232
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
1,989

Aktibo ng lote
2
Hindi aktibong lote
0
Kabuuang nabili
62
Kabuuang binili
62
Pag-turnover ni Bonus
3,830
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
12

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo Thedartz
Oras ng paglusob
17:30 01.10.2023
Kronolohiya ng mga pag-ikot
1. Pagpaparehistro ng mga guild
  »  Pagpaparehistro ng sign of Lord  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 2,320,002
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 20
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
18:45 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
1202 (10.2%)
Dark Knights
1821 (15.46%)
Fairy Elfs
1644 (13.95%)
Magic Gladiators
944 (8.01%)
Dark Lords
1313 (11.14%)
Summoners
546 (4.63%)
Rage Fighters
414 (3.51%)
Grow Lancers
317 (2.69%)
Rune Wizards
284 (2.41%)
Slayers
755 (6.41%)
Gun Crushers
673 (5.71%)
White Mages
792 (6.72%)
Lemuria Mages
517 (4.39%)
Illusion Knights
811 (6.88%)

Lokasyon
Legends Arena
239 (2.03%)
Loren Market
92 (0.78%)
Lorencia
4,068 (34.53%)
Noria
929 (7.88%)
Elbeland
612 (5.19%)
Devias
2,060 (17.48%)
Dungeon
118 (1%)
Lost Tower
577 (4.9%)
Atlans
322 (2.73%)
Tarkan
603 (5.12%)
Icarus
244 (2.07%)
Aida
338 (2.87%)
Kanturu
448 (3.8%)
Karutan
187 (1.59%)
Acheron
319 (2.71%)
Swamp of Calmness
35 (0.3%)
Raklion
14 (0.12%)
Ferea
30 (0.25%)
Nixie Lake
6 (0.05%)
Deep Dungeon
104 (0.88%)
Swamp of Darkness
28 (0.24%)
Kubera Mine
23 (0.2%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
10 (0.08%)
Red Smoke Icarus
90 (0.76%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
60 (0.51%)
Kalima
5 (0.04%)
Land of Trial
17 (0.14%)
Loren
69 (0.59%)
Crywolf
116 (0.98%)
Vulcanus
19 (0.16%)

Antas ng PK
Commoner
11,678 (99.12%)
Warned
84 (0.71%)
Murder
5 (0.04%)
Phonoman
15 (0.13%)