Mga Istatistika


SegaDragonPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Sega x100
Katayuan ng server Online
Server online
1 year and 182 days
Mga kliyente
159
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
195
Mga kliyente para sa linggo
503
Mga kliyente para sa buwan
729
Accounts
67,676
Characters
13,204
Guilds
89
Bersyon
Season 19

Aktibo ng lote
131
Hindi aktibong lote
248
Kabuuang nabili
913
Kabuuang binili
913
Pag-turnover ni Zen
97,881,868,280
Pag-turnover ni Bonus
49,338
Araw-araw na pag turnover ni Zen
59,393,183
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
659

Aktibo ng lote
0
Hindi aktibong lote
1
Kabuuang nabili
19
Kabuuang binili
19
Pag-turnover ni Bonus
230
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo NuKe
Oras ng paglusob
18:00 21.04.2024
Kronolohiya ng mga pag-ikot
1. Pagpaparehistro ng mga guild
  »  Pagpaparehistro ng sign of Lord  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 593,932
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 7
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
18:45 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
1385 (10.49%)
Dark Knights
2083 (15.78%)
Fairy Elfs
1795 (13.59%)
Magic Gladiators
1055 (7.99%)
Dark Lords
1438 (10.89%)
Summoners
599 (4.54%)
Rage Fighters
456 (3.45%)
Grow Lancers
366 (2.77%)
Rune Wizards
320 (2.42%)
Slayers
856 (6.48%)
Gun Crushers
742 (5.62%)
White Mages
865 (6.55%)
Lemuria Mages
563 (4.26%)
Illusion Knights
944 (7.15%)

Lokasyon
Legends Arena
261 (1.98%)
Loren Market
98 (0.74%)
Lorencia
4,820 (36.5%)
Noria
1,011 (7.66%)
Elbeland
715 (5.42%)
Devias
2,357 (17.85%)
Dungeon
141 (1.07%)
Lost Tower
625 (4.73%)
Atlans
348 (2.64%)
Tarkan
657 (4.98%)
Icarus
259 (1.96%)
Aida
356 (2.7%)
Kanturu
475 (3.6%)
Karutan
198 (1.5%)
Acheron
314 (2.38%)
Swamp of Calmness
37 (0.28%)
Raklion
15 (0.11%)
Ferea
30 (0.23%)
Nixie Lake
3 (0.02%)
Deep Dungeon
102 (0.77%)
Swamp of Darkness
25 (0.19%)
Kubera Mine
20 (0.15%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
4 (0.03%)
Red Smoke Icarus
76 (0.58%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
56 (0.42%)
Kalima
6 (0.05%)
Land of Trial
6 (0.05%)
Loren
68 (0.51%)
Crywolf
101 (0.76%)
Vulcanus
20 (0.15%)

Antas ng PK
Commoner
13,090 (99.14%)
Warned
91 (0.69%)
Murder
5 (0.04%)
Phonoman
18 (0.14%)