Mga Istatistika


DunePrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Dune x10
Katayuan ng server Online
Server online
64 days
Mga kliyente
772
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
976
Mga kliyente para sa linggo
1,708
Mga kliyente para sa buwan
2,844
Accounts
39,321
Characters
4,868
Guilds
46
Bersyon
Season 16

Aktibo ng lote
802
Hindi aktibong lote
846
Kabuuang nabili
5,487
Kabuuang binili
5,487
Pag-turnover ni Zen
1,070,768,814,780
Pag-turnover ni Bonus
327,444
Araw-araw na pag turnover ni Zen
11,362,401,188
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
3,815

Aktibo ng lote
4
Hindi aktibong lote
7
Kabuuang nabili
91
Kabuuang binili
91
Pag-turnover ni Bonus
7,391
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo Alliance
Oras ng paglusob
18:30 23.01.2022
Kronolohiya ng mga pag-ikot
1. Pagpaparehistro ng mga guild
  »  Pagpaparehistro ng sign of Lord  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 113,624,012
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 38

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
18:45 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
613 (12.59%)
Dark Knights
1043 (21.43%)
Fairy Elfs
643 (13.21%)
Magic Gladiators
419 (8.61%)
Dark Lords
711 (14.61%)
Summoners
247 (5.07%)
Rage Fighters
163 (3.35%)
Grow Lancers
208 (4.27%)
Rune Wizards
200 (4.11%)
Slayers
324 (6.66%)
Gun Crushers
401 (8.24%)

Lokasyon
Legends Arena
136 (2.79%)
Loren Market
25 (0.51%)
Lorencia
1,657 (34.04%)
Noria
514 (10.56%)
Elbeland
335 (6.88%)
Devias
931 (19.12%)
Dungeon
56 (1.15%)
Lost Tower
150 (3.08%)
Atlans
147 (3.02%)
Tarkan
226 (4.64%)
Icarus
50 (1.03%)
Aida
106 (2.18%)
Kanturu
180 (3.7%)
Karutan
42 (0.86%)
Acheron
112 (2.3%)
Swamp of Calmness
12 (0.25%)
Raklion
2 (0.04%)
Ferea
22 (0.45%)
Nixie Lake
5 (0.1%)
Deep Dungeon
15 (0.31%)
Swamp of Darkness
23 (0.47%)
Kubera Mine
6 (0.12%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
1 (0.02%)
Red Smoke Icarus
7 (0.14%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
50 (1.03%)
Kalima
4 (0.08%)
Land of Trial
5 (0.1%)
Loren
2 (0.04%)
Crywolf
44 (0.9%)
Vulcanus
3 (0.06%)

Antas ng PK
Commoner
4,843 (99.49%)
Warned
18 (0.37%)
Murder
2 (0.04%)
Phonoman
5 (0.1%)