Mga Istatistika


MedeaPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Medea x100
Katayuan ng server Online
Server online
202 days
Mga kliyente
730
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
866
Mga kliyente para sa linggo
1,742
Mga kliyente para sa buwan
3,230
Accounts
28,535
Characters
21,163
Guilds
97
Bersyon
Season 15

Aktibo ng lote
1,476
Hindi aktibong lote
1,878
Kabuuang nabili
16,320
Kabuuang binili
16,320
Pag-turnover ni Zen
10,929,231,960,007
Pag-turnover ni Bonus
593,679
Araw-araw na pag turnover ni Zen
28,696,894,694
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
3,753

Aktibo ng lote
12
Hindi aktibong lote
27
Kabuuang nabili
310
Kabuuang binili
310
Pag-turnover ni Bonus
49,510
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
276

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo BDSM
Oras ng paglusob
17:30 18.04.2021
Kronolohiya ng mga pag-ikot
  »  Pagpaparehistro ng mga guild  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 286,968,947
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 40

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
21:30 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
2785.5 (13.16%)
Dark Knights
5434 (25.68%)
Fairy Elfs
2976.5 (14.06%)
Magic Gladiators
1663 (7.86%)
Dark Lords
2367 (11.18%)
Summoners
1108 (5.24%)
Rage Fighters
997 (4.71%)
Grow Lancers
1099 (5.19%)
Rune Wizards
1143 (5.4%)
Slayers
1903 (8.99%)
Gun Crushers
0 (0%)

Lokasyon
Legends Arena
216 (1.02%)
Loren Market
544 (2.57%)
Lorencia
9,697 (45.82%)
Noria
1,625 (7.68%)
Elbeland
1,626 (7.68%)
Devias
3,104 (14.67%)
Dungeon
265 (1.25%)
Lost Tower
808 (3.82%)
Atlans
543 (2.57%)
Tarkan
894 (4.22%)
Icarus
230 (1.09%)
Aida
284 (1.34%)
Kanturu
335 (1.58%)
Karutan
66 (0.31%)
Acheron
256 (1.21%)
Swamp of Calmness
32 (0.15%)
Raklion
9 (0.04%)
Ferea
47 (0.22%)
Nixie Lake
8 (0.04%)
Deep Dungeon
130 (0.61%)
Swamp of Darkness
94 (0.44%)
Kubera Mine
29 (0.14%)
Abyss of Atlans
47 (0.22%)
Scorched Canyon
59 (0.28%)
Red Smoke Icarus
0 (0%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
82 (0.39%)
Kalima
8 (0.04%)
Land of Trial
6 (0.03%)
Loren
10 (0.05%)
Crywolf
96 (0.45%)
Vulcanus
13 (0.06%)

Antas ng PK
Commoner
20,971 (99.09%)
Warned
138 (0.65%)
Murder
19 (0.09%)
Phonoman
35 (0.17%)