Mga Istatistika


SegaMagicPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Sega x100
Katayuan ng server Online
Server online
40 days
Mga kliyente
985
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
1,069
Mga kliyente para sa linggo
1,879
Mga kliyente para sa buwan
3,523
Accounts
50,090
Characters
5,387
Guilds
38
Bersyon
Season 17

Aktibo ng lote
726
Hindi aktibong lote
625
Kabuuang nabili
4,042
Kabuuang binili
4,042
Pag-turnover ni Zen
104,974,002,435
Pag-turnover ni Bonus
306,927
Araw-araw na pag turnover ni Zen
1,846,800,014
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
5,511

Aktibo ng lote
14
Hindi aktibong lote
11
Kabuuang nabili
82
Kabuuang binili
82
Pag-turnover ni Bonus
8,228
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
67

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo CrystaL
Oras ng paglusob
17:30 04.12.2022
Kronolohiya ng mga pag-ikot
  »  Pagpaparehistro ng mga guild  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 18,468,000
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 56
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
18:45 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
547 (10.15%)
Dark Knights
1030 (19.12%)
Fairy Elfs
762 (14.15%)
Magic Gladiators
513 (9.52%)
Dark Lords
699 (12.98%)
Summoners
188 (3.49%)
Rage Fighters
127 (2.36%)
Grow Lancers
123 (2.28%)
Rune Wizards
115 (2.13%)
Slayers
260 (4.83%)
Gun Crushers
295 (5.48%)
White Mages
306 (5.68%)
Lemuria Mages
210 (3.9%)

Lokasyon
Legends Arena
72 (1.34%)
Loren Market
27 (0.5%)
Lorencia
1,678 (31.15%)
Noria
265 (4.92%)
Elbeland
185 (3.43%)
Devias
1,805 (33.51%)
Dungeon
52 (0.97%)
Lost Tower
261 (4.84%)
Atlans
142 (2.64%)
Tarkan
222 (4.12%)
Icarus
71 (1.32%)
Aida
129 (2.39%)
Kanturu
143 (2.65%)
Karutan
53 (0.98%)
Acheron
130 (2.41%)
Swamp of Calmness
4 (0.07%)
Raklion
2 (0.04%)
Ferea
1 (0.02%)
Nixie Lake
2 (0.04%)
Deep Dungeon
14 (0.26%)
Swamp of Darkness
23 (0.43%)
Kubera Mine
6 (0.11%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
0 (0%)
Red Smoke Icarus
1 (0.02%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
56 (1.04%)
Kalima
2 (0.04%)
Land of Trial
4 (0.07%)
Loren
2 (0.04%)
Crywolf
31 (0.58%)
Vulcanus
4 (0.07%)

Antas ng PK
Commoner
5,354 (99.39%)
Warned
28 (0.52%)
Murder
0 (0%)
Phonoman
5 (0.09%)