Mga Istatistika


DuneMagicPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Dune x10
Katayuan ng server Online
Server online
226 days
Mga kliyente
176
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
146
Mga kliyente para sa linggo
442
Mga kliyente para sa buwan
776
Accounts
45,400
Characters
7,430
Guilds
81
Bersyon
Season 17

Aktibo ng lote
115
Hindi aktibong lote
299
Kabuuang nabili
1,048
Kabuuang binili
1,048
Pag-turnover ni Zen
152,059,469,527
Pag-turnover ni Bonus
38,211
Araw-araw na pag turnover ni Zen
0
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Aktibo ng lote
0
Hindi aktibong lote
4
Kabuuang nabili
39
Kabuuang binili
39
Pag-turnover ni Bonus
1,671
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo Beer
Oras ng paglusob
18:30 03.07.2022
Kronolohiya ng mga pag-ikot
4. Pag-abiso ng paglusob
  »  Paghahanda ng paglusob  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 0
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 0

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
18:45 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
801 (10.78%)
Dark Knights
1264 (17.01%)
Fairy Elfs
779 (10.48%)
Magic Gladiators
748 (10.07%)
Dark Lords
1106 (14.89%)
Summoners
460 (6.19%)
Rage Fighters
387 (5.21%)
Grow Lancers
305 (4.1%)
Rune Wizards
283 (3.81%)
Slayers
562 (7.56%)
Gun Crushers
546 (7.35%)
White Mages
173 (2.33%)
Lemuria Mages
142 (1.91%)

Lokasyon
Legends Arena
129 (1.74%)
Loren Market
49 (0.66%)
Lorencia
2,789 (37.54%)
Noria
704 (9.48%)
Elbeland
615 (8.28%)
Devias
1,516 (20.4%)
Dungeon
77 (1.04%)
Lost Tower
210 (2.83%)
Atlans
183 (2.46%)
Tarkan
285 (3.84%)
Icarus
65 (0.87%)
Aida
128 (1.72%)
Kanturu
205 (2.76%)
Karutan
55 (0.74%)
Acheron
126 (1.7%)
Swamp of Calmness
17 (0.23%)
Raklion
1 (0.01%)
Ferea
27 (0.36%)
Nixie Lake
3 (0.04%)
Deep Dungeon
34 (0.46%)
Swamp of Darkness
33 (0.44%)
Kubera Mine
21 (0.28%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
11 (0.15%)
Red Smoke Icarus
21 (0.28%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
34 (0.46%)
Kalima
2 (0.03%)
Land of Trial
8 (0.11%)
Loren
34 (0.46%)
Crywolf
45 (0.61%)
Vulcanus
3 (0.04%)

Antas ng PK
Commoner
7,396 (99.54%)
Warned
26 (0.35%)
Murder
4 (0.05%)
Phonoman
4 (0.05%)