Mga Istatistika


DuneMagicPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Magic x1000
Katayuan ng server Online
Server online
22 days
Mga kliyente
905
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
1,305
Mga kliyente para sa linggo
2,305
Mga kliyente para sa buwan
5,473
Accounts
43,617
Characters
4,858
Guilds
30
Bersyon
Season 17

Aktibo ng lote
607
Hindi aktibong lote
239
Kabuuang nabili
1,492
Kabuuang binili
1,492
Pag-turnover ni Zen
161,132,188,069
Pag-turnover ni Bonus
86,185
Araw-araw na pag turnover ni Zen
21,942,848,193
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
4,353

Aktibo ng lote
11
Hindi aktibong lote
2
Kabuuang nabili
64
Kabuuang binili
64
Pag-turnover ni Bonus
3,113
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
12

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo
Oras ng paglusob
18:30 05.06.2022
Kronolohiya ng mga pag-ikot
  »  Pagpaparehistro ng mga guild  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 219,428,482
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 44

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
18:45 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
543.25 (11.18%)
Dark Knights
938.5 (19.32%)
Fairy Elfs
592.25 (12.19%)
Magic Gladiators
445 (9.16%)
Dark Lords
469 (9.65%)
Summoners
174 (3.58%)
Rage Fighters
161 (3.31%)
Grow Lancers
119 (2.45%)
Rune Wizards
95 (1.96%)
Slayers
296 (6.09%)
Gun Crushers
394 (8.11%)
White Mages
413 (8.5%)
Lemuria Mages
278 (5.72%)

Lokasyon
Legends Arena
60 (1.24%)
Loren Market
20 (0.41%)
Lorencia
1,353 (27.85%)
Noria
688 (14.16%)
Elbeland
191 (3.93%)
Devias
1,125 (23.16%)
Dungeon
83 (1.71%)
Lost Tower
343 (7.06%)
Atlans
189 (3.89%)
Tarkan
238 (4.9%)
Icarus
46 (0.95%)
Aida
89 (1.83%)
Kanturu
111 (2.28%)
Karutan
21 (0.43%)
Acheron
102 (2.1%)
Swamp of Calmness
8 (0.16%)
Raklion
8 (0.16%)
Ferea
7 (0.14%)
Nixie Lake
1 (0.02%)
Deep Dungeon
41 (0.84%)
Swamp of Darkness
18 (0.37%)
Kubera Mine
16 (0.33%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
0 (0%)
Red Smoke Icarus
11 (0.23%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
37 (0.76%)
Kalima
2 (0.04%)
Land of Trial
0 (0%)
Loren
0 (0%)
Crywolf
47 (0.97%)
Vulcanus
3 (0.06%)

Antas ng PK
Commoner
4,774 (98.27%)
Warned
74 (1.52%)
Murder
5 (0.1%)
Phonoman
5 (0.1%)