Mga Istatistika


SegaDragonPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Dragon x500
Katayuan ng server Online
Server online
131 days
Mga kliyente
414
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
542
Mga kliyente para sa linggo
1,058
Mga kliyente para sa buwan
1,742
Accounts
67,183
Characters
9,289
Guilds
77
Bersyon
Season 18

Aktibo ng lote
501
Hindi aktibong lote
1,042
Kabuuang nabili
11,410
Kabuuang binili
11,410
Pag-turnover ni Zen
1,168,714,108,867
Pag-turnover ni Bonus
570,973
Araw-araw na pag turnover ni Zen
6,900,000,096
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
560

Aktibo ng lote
3
Hindi aktibong lote
12
Kabuuang nabili
143
Kabuuang binili
143
Pag-turnover ni Bonus
9,614
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo Eternals
Oras ng paglusob
16:30 10.03.2024
Kronolohiya ng mga pag-ikot
  »  Pagpaparehistro ng mga guild  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 69,000,001
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 6
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
18:45 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
1023 (11.01%)
Dark Knights
1794 (19.31%)
Fairy Elfs
1170 (12.6%)
Magic Gladiators
659 (7.09%)
Dark Lords
920 (9.9%)
Summoners
367 (3.95%)
Rage Fighters
336 (3.62%)
Grow Lancers
265 (2.85%)
Rune Wizards
217 (2.34%)
Slayers
544 (5.86%)
Gun Crushers
465 (5.01%)
White Mages
458 (4.93%)
Lemuria Mages
320 (3.44%)
Illusion Knights
918 (9.88%)

Lokasyon
Legends Arena
96 (1.03%)
Loren Market
67 (0.72%)
Lorencia
4,184 (45.04%)
Noria
548 (5.9%)
Elbeland
551 (5.93%)
Devias
1,490 (16.04%)
Dungeon
106 (1.14%)
Lost Tower
528 (5.68%)
Atlans
302 (3.25%)
Tarkan
327 (3.52%)
Icarus
104 (1.12%)
Aida
170 (1.83%)
Kanturu
229 (2.47%)
Karutan
97 (1.04%)
Acheron
160 (1.72%)
Swamp of Calmness
15 (0.16%)
Raklion
11 (0.12%)
Ferea
3 (0.03%)
Nixie Lake
3 (0.03%)
Deep Dungeon
69 (0.74%)
Swamp of Darkness
11 (0.12%)
Kubera Mine
6 (0.06%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
9 (0.1%)
Red Smoke Icarus
80 (0.86%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
39 (0.42%)
Kalima
5 (0.05%)
Land of Trial
14 (0.15%)
Loren
12 (0.13%)
Crywolf
44 (0.47%)
Vulcanus
9 (0.1%)

Antas ng PK
Commoner
9,206 (99.11%)
Warned
66 (0.71%)
Murder
6 (0.06%)
Phonoman
11 (0.12%)