Mga Istatistika


AngelSegaPrime

Pangkalahatang istatistika
Server
Angel x50
Katayuan ng server Offline
Server online
218 days
Mga kliyente
0
Mga kliyente sa loob ng 24 na oras
0
Mga kliyente para sa linggo
969
Mga kliyente para sa buwan
1,687
Accounts
59,921
Characters
12,741
Guilds
102
Bersyon
Season 18

Aktibo ng lote
58
Hindi aktibong lote
813
Kabuuang nabili
3,864
Kabuuang binili
3,864
Pag-turnover ni Zen
314,463,230,591
Pag-turnover ni Bonus
232,826
Araw-araw na pag turnover ni Zen
0
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Aktibo ng lote
0
Hindi aktibong lote
0
Kabuuang nabili
54
Kabuuang binili
54
Pag-turnover ni Bonus
6,389
Araw-araw na pag turnover ni Bonus
0

Castle Siege
May-ari ng Kastilyo TheDartz
Oras ng paglusob
Panahon ng truce
Kronolohiya ng mga pag-ikot
6. Isinasagawa ang paglusob
  »  Panahon ng truce  «  
Mga rehistradong guild Galawin ang mouse
Pang-araw-araw na kita ng Zen 0
Pang-araw-araw na kita ng mga Bonus 0
Weekly Zen income
Weekly Bonuses income
Bonuses for the winner this week
Bonuses for the second place this week

Crywolf
Katayuan ng kuta
Nakunan (Natalo)
Oras ng pag-atake
18:45 Miyerkules

Mga Klase
Dark Wizards
1185 (9.3%)
Dark Knights
2252 (17.68%)
Fairy Elfs
1625 (12.75%)
Magic Gladiators
971 (7.62%)
Dark Lords
1270 (9.97%)
Summoners
495 (3.89%)
Rage Fighters
406 (3.19%)
Grow Lancers
357 (2.8%)
Rune Wizards
245 (1.92%)
Slayers
648 (5.09%)
Gun Crushers
603 (4.73%)
White Mages
694 (5.45%)
Lemuria Mages
482 (3.78%)
Illusion Knights
1486 (11.66%)

Lokasyon
Legends Arena
122 (0.96%)
Loren Market
67 (0.53%)
Lorencia
5,114 (40.14%)
Noria
905 (7.1%)
Elbeland
550 (4.32%)
Devias
2,764 (21.69%)
Dungeon
157 (1.23%)
Lost Tower
597 (4.69%)
Atlans
396 (3.11%)
Tarkan
532 (4.18%)
Icarus
171 (1.34%)
Aida
265 (2.08%)
Kanturu
308 (2.42%)
Karutan
123 (0.97%)
Acheron
261 (2.05%)
Swamp of Calmness
29 (0.23%)
Raklion
7 (0.05%)
Ferea
28 (0.22%)
Nixie Lake
6 (0.05%)
Deep Dungeon
65 (0.51%)
Swamp of Darkness
13 (0.1%)
Kubera Mine
10 (0.08%)
Abyss of Atlans
0 (0%)
Scorched Canyon
4 (0.03%)
Red Smoke Icarus
42 (0.33%)
Arenil Temple
0 (0%)
VIP Arena
62 (0.49%)
Kalima
7 (0.05%)
Land of Trial
10 (0.08%)
Loren
34 (0.27%)
Crywolf
78 (0.61%)
Vulcanus
14 (0.11%)

Antas ng PK
Commoner
12,651 (99.29%)
Warned
70 (0.55%)
Murder
7 (0.05%)
Phonoman
13 (0.1%)