Thông tin

Nhân vật -Legend-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
-Legend-
Chủng tộc
Empire Lord
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Lorencia (148 x 136)
Sức mạnh
32767
Nhanh nhẹn
6737
Thể lực
32767
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
885
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
100
Gens
Varent
Nhiệm vụ
301
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản