Xếp hạng

Sega Prime

Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Last week 0 Bonuses were awarded to the winning guild .Lịch sử công thành chiến
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng
11.12.2022 HEROES Đăng ký
04.12.2022 HEROES CrystaL Bị chiếm
27.11.2022 CrystaL Bị chiếm