Xếp hạng

Apollo Prime

Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Xin chúc mừng là chủ thành mới!


Lịch sử công thành chiến
#
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng