Xếp hạng


Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Lịch sử công thành chiến
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng
30.01.2022 Alliance Đăng ký
23.01.2022 Alliance Alliance Giữ được thành
16.01.2022 Alliance Alliance Giữ được thành
09.01.2022 Alliance Alliance Giữ được thành
02.01.2022 Alliance Alliance Giữ được thành
26.12.2021 Alliance Alliance Giữ được thành
19.12.2021 Alliance Bị chiếm
18.12.2021 Đăng ký
01.12.2021 Đăng ký
24.11.2021 Đăng ký
21.11.2021 BDSM Đăng ký
14.11.2021 BDSM BDSM Giữ được thành