Xếp hạng


Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Lịch sử công thành chiến
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng
17.01.2021 BDSM Đăng ký
10.01.2021 BDSM BDSM Giữ được thành
03.01.2021 BDSM AVENGERS Bị chiếm
27.12.2020 AVENGERS AVENGERS Giữ được thành
20.12.2020 AVENGERS AVENGERS Giữ được thành
13.12.2020 AVENGERS AVENGERS Giữ được thành
06.12.2020 AVENGERS Eternity Bị chiếm
29.11.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
22.11.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
15.11.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
08.11.2020 Eternity NameIess Bị chiếm
01.11.2020 NameIess Bị chiếm
25.10.2020 Đăng ký
31.10.2020 Đăng ký
30.09.2020 Đăng ký