Xếp hạng


Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Lịch sử công thành chiến
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng
17.01.2021 DeaD Đăng ký
10.01.2021 DeaD Eternity Bị chiếm
03.01.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
27.12.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
20.12.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
13.12.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
06.12.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
29.11.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
22.11.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
17.08.2020 Eternity UNION Bị chiếm
22.11.2020 UNION Eternity Bị chiếm
15.11.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
08.11.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
01.11.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
25.10.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
19.10.2020 Eternity Comrade Bị chiếm
12.10.2020 Comrade Eternity Bị chiếm
05.10.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
28.09.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
21.09.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
14.09.2020 Eternity Eternity Giữ được thành
07.09.2020 Eternity WeSTARs Bị chiếm
31.08.2020 WeSTARs Eternity Bị chiếm
24.08.2020 Eternity CrystaL Bị chiếm
17.08.2020 CrystaL OneTop Bị chiếm
10.08.2020 OneTop OneTop Giữ được thành
03.08.2020 OneTop CrystaL Bị chiếm
27.07.2020 CrystaL CrystaL Giữ được thành
20.07.2020 CrystaL CrystaL Giữ được thành
13.07.2020 CrystaL CrystaL Giữ được thành
06.07.2020 CrystaL CrystaL Giữ được thành
29.06.2020 CrystaL CrystaL Giữ được thành
22.06.2020 CrystaL CrystaL Giữ được thành
15.06.2020 CrystaL CrystaL Giữ được thành
08.06.2020 CrystaL CrystaL Giữ được thành
01.06.2020 CrystaL NuKe Bị chiếm
25.05.2020 NuKe NuKe Giữ được thành
18.05.2020 NuKe CrystaL Bị chiếm
11.05.2020 CrystaL Bị chiếm