Xếp hạng

Angel Sega Prime

Tại đây bạn có thể xem lịch sử các cuộc Công Thành Chiến đã diễn ra trên máy chủ, thông tin về các bên tham gia và người chiến thắng.

Last week 193 Bonuses were awarded to the winning guild Valhalla.


[1] 2

Lịch sử công thành chiến
Ngày
Người chiến thắng
Phe công thành
Phe thủ thành
Tình trạng
27.03.2023 Valhalla Đăng ký
19.03.2023 Valhalla Valhalla Giữ được thành
12.03.2023 Valhalla Valhalla Giữ được thành
05.03.2023 Valhalla RICHMOND Bị chiếm
26.02.2023 RICHMOND Valhalla Bị chiếm
19.02.2023 Valhalla Valhalla Giữ được thành
12.02.2023 Valhalla Valhalla Giữ được thành
05.02.2023 Valhalla Valhalla Giữ được thành
29.01.2023 Valhalla Valhalla Giữ được thành
22.01.2023 Valhalla RICHMOND Bị chiếm
15.01.2023 RICHMOND RICHMOND Giữ được thành
08.01.2023 RICHMOND RICHMOND Giữ được thành
01.01.2023 RICHMOND Valhalla Bị chiếm
25.12.2022 Valhalla Valhalla Giữ được thành
18.12.2022 Valhalla RICHMOND Bị chiếm
11.12.2022 RICHMOND RICHMOND Giữ được thành
04.12.2022 RICHMOND RICHMOND Giữ được thành
27.11.2022 RICHMOND RICHMOND Giữ được thành
20.11.2022 RICHMOND RICHMOND Giữ được thành
13.11.2022 RICHMOND RICHMOND Giữ được thành
06.11.2022 RICHMOND Royals Bị chiếm
30.10.2022 Royals Royals Giữ được thành
24.10.2022 Royals Royals Giữ được thành
17.10.2022 Royals Royals Giữ được thành
10.10.2022 Royals OffLevel Bị chiếm
03.10.2022 OffLevel OffLevel Giữ được thành
26.09.2022 OffLevel OffLevel Giữ được thành
19.09.2022 OffLevel OffLevel Giữ được thành
12.09.2022 OffLevel OffLevel Giữ được thành
05.09.2022 OffLevel OffLevel Giữ được thành
29.08.2022 OffLevel OffLevel Giữ được thành
22.08.2022 OffLevel OffLevel Giữ được thành
15.08.2022 OffLevel OffLevel Giữ được thành
08.08.2022 OffLevel OffLevel Giữ được thành
01.08.2022 OffLevel OffLevel Giữ được thành
25.07.2022 OffLevel OffLevel Giữ được thành
18.07.2022 OffLevel OffLevel Giữ được thành
11.07.2022 OffLevel VINATABA Bị chiếm
04.07.2022 VINATABA VINATABA Giữ được thành
27.06.2022 VINATABA VINATABA Giữ được thành
20.06.2022 VINATABA VINATABA Giữ được thành
13.06.2022 VINATABA VINATABA Giữ được thành
06.06.2022 VINATABA VINATABA Giữ được thành
30.05.2022 VINATABA VINATABA Giữ được thành
23.05.2022 VINATABA VINATABA Giữ được thành
16.05.2022 VINATABA BDSM Bị chiếm
09.05.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
02.05.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
25.04.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
18.04.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
11.04.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
04.04.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
28.03.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
20.03.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
13.03.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
06.03.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
27.02.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
20.02.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
13.02.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
06.02.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
30.01.2022 BDSM BDSM Giữ được thành
23.01.2022 BDSM VINATABA Bị chiếm
16.01.2022 VINATABA VINATABA Giữ được thành
09.01.2022 VINATABA VINATABA Giữ được thành
02.01.2022 VINATABA VINATABA Giữ được thành
26.12.2021 VINATABA VINATABA Giữ được thành
19.12.2021 VINATABA VINATABA Giữ được thành
12.12.2021 VINATABA VINATABA Giữ được thành
05.12.2021 VINATABA VINATABA Giữ được thành
28.11.2021 VINATABA BDSM Bị chiếm
21.11.2021 BDSM BDSM Giữ được thành
14.11.2021 BDSM BDSM Giữ được thành
07.11.2021 BDSM BDSM Giữ được thành
31.10.2021 BDSM BDSM Giữ được thành
25.10.2021 BDSM VINATABA Bị chiếm
18.10.2021 VINATABA VINATABA Giữ được thành
11.10.2021 VINATABA VINATABA Giữ được thành
04.10.2021 VINATABA VINATABA Giữ được thành
27.09.2021 VINATABA BDSM Bị chiếm
20.09.2021 BDSM BDSM Giữ được thành
13.09.2021 BDSM DeaD Bị chiếm
06.09.2021 DeaD DeaD Giữ được thành
30.08.2021 DeaD DeaD Giữ được thành
23.08.2021 DeaD ARENA Bị chiếm
16.08.2021 ARENA DeaD Bị chiếm
09.08.2021 DeaD DeaD Giữ được thành
02.08.2021 DeaD DeaD Giữ được thành
26.07.2021 DeaD DeaD Giữ được thành
19.07.2021 DeaD HEART Bị chiếm
12.07.2021 HEART Eternity Bị chiếm
05.07.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
28.06.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
21.06.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
14.06.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
07.06.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
31.05.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
24.05.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
17.05.2021 Eternity Eternity Giữ được thành
10.05.2021 Eternity DeaD Bị chiếm
03.05.2021 DeaD DeaD Giữ được thành