Thông tin

Nhân vật -Mokus-


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
-Mokus-
Chủng tộc
Dragon Knight
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
101
Cập độ Sát Nhân
Warned (1)
Vị trí
Devias (222 x 63)
Sức mạnh
32767
Nhanh nhẹn
13625
Thể lực
32025
Năng lượng
32010
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
2000
Điểm thành tích
360
Gens
Varent
Nhiệm vụ
301
Máy chủ
Prime
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản