Thông tin

Nhân vật Anarwen


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Nhân vật
Anarwen
Chủng tộc
Rune Grand Master
Cấp độ
400
Cấp độ Master
390
Resets
81
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Kanturu (234 x 89)
Sức mạnh
500
Nhanh nhẹn
12965
Thể lực
14
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
32
Gens
Normal
Nhiệm vụ
84
Máy chủ
Apollo
Trạng thái
Online

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản