Thông tin

Nhân vật Buffka


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
Buffka
Chủng tộc
Mystic Mage
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
95
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Arena (167 x 46)
Sức mạnh
57
Nhanh nhẹn
11000
Thể lực
16215
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
100
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
214
Máy chủ
Sega
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản