Thông tin

Nhân vật Hella


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
Hella
Chủng tộc
Noble Elf
Cấp độ
400
Cấp độ Master
579
Resets
100
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Red Smoke Icarus (215 x 226)
Sức mạnh
2772
Nhanh nhẹn
9032
Thể lực
23020
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
100
Gens
Varent
Nhiệm vụ
268
Máy chủ
Sega
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản