Thông tin

Nhân vật Hella


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Nhân vật
Hella
Chủng tộc
Noble Elf
Cấp độ
400
Cấp độ Master
600
Resets
100
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Loren (130 x 90)
Sức mạnh
4922
Nhanh nhẹn
9549
Thể lực
22703
Năng lượng
32767
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
100
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
301
Máy chủ
Sega
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản