Thông tin

Nhân vật JavaPro


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Nhân vật
JavaPro
Chủng tộc
Lord Emperor
Cấp độ
400
Cấp độ Master
190
Resets
32
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Red Smoke Icarus (121 x 119)
Sức mạnh
3040
Nhanh nhẹn
1070
Thể lực
3004
Năng lượng
1515
Mệnh lệnh
1024
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
0
Gens
Durpion
Nhiệm vụ
42
Máy chủ
Dragon
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản