Thông tin

Nhân vật JavaPro


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Chủ Hội
Nhân vật
JavaPro
Chủng tộc
Magic Knight
Cấp độ
400
Cấp độ Master
426
Resets
99
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Nixie Lake (89 x 140)
Sức mạnh
32767
Nhanh nhẹn
9315
Thể lực
8026
Năng lượng
7026
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
100
Gens
Varent
Nhiệm vụ
0
Máy chủ
Angel
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản