Thông tin

Nhân vật MyskB


Thông tin chung
Bang Hội
Bang Hội
Không có
Chủ Hội
Không có
Nhân vật
MyskB
Chủng tộc
Noble Elf
Cấp độ
400
Cấp độ Master
408
Resets
43
Cập độ Sát Nhân
Commoner (0)
Vị trí
Noria (181 x 102)
Sức mạnh
2324
Nhanh nhẹn
32767
Thể lực
9469
Năng lượng
15
Mệnh lệnh
0
Điểm đã mua
0
Điểm thành tích
100
Gens
Varent
Nhiệm vụ
208
Máy chủ
Angel
Trạng thái
Offline

Equipment

Thùng đồ

Thành tích

Thông tin tài khoản